top of page

Customer service ☎️ 0850 307 07 24

✉️ info@koruhastanesi.com

  • Youtube
  • Instagram
kadın doğum ve jinekolog

KADIN DOĞUM

Medikal Teknolojiler

Perinatoloji

Perinatoloji
Perinatoloji, gebelik ve doğum öncesi dönemde anne ve bebeğin sağlığını inceleyen tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Perinatologlar veya maternal-fetal tıp uzmanları olarak bilinen uzmanlar, gebelik sırasında anne ve bebeğin sağlığını izler, riskli gebeliklerin yönetimini yapar ve gebelikle ilişkili komplikasyonları tedavi ederler.

Perinatologlar genellikle aşağıdaki konularla ilgilenirler:
Riskli Gebelikler:

Perinatologlar, annenin yaşı, genetik faktörler, tıbbi öykü, gebelik öyküsü ve diğer risk faktörleri gibi faktörler göz önüne alınarak riskli gebeliklerin izlenmesini ve yönetilmesini sağlarlar. Örneğin, preeklampsi, gestasyonel diyabet, ikiz gebelikler, çoklu gebelikler ve erken doğum riski gibi durumlar riskli gebelikler arasında yer alır.

Prenatal Tanı ve Tarama:
Perinatologlar, ultrasonografi, genetik testler ve diğer tanı yöntemleri kullanarak doğmamış bebekteki olası anormallikleri değerlendirir ve anne-baba adaylarını bu konuda bilgilendirir. Bu, down sendromu, nöral tüp defektleri, kromozomal anormallikler ve diğer genetik bozuklukların tespitini içerir.

Yönetim ve Tedavi:
Perinatologlar, gebelikle ilişkili komplikasyonları yönetir ve tedavi ederler. Bunlar arasında gebelik diyabeti, preterm doğum riski, plasenta sorunları, büyüme geriliği, fetal anormallikler ve diğer sağlık sorunları bulunabilir.

Doğum Sonrası Bakım:
Perinatologlar, doğum sonrası annenin ve bebeğin sağlık durumunu izler ve gerektiğinde takip ve tedavi sağlar. Özellikle prematüre bebekler ve diğer riskli doğum sonrası durumlar için özel bakım gerekebilir.
Perinatoloji, anne ve bebeğin sağlığını korumak ve riskli gebeliklerin yönetimini sağlamak için multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Perinatologlar, obstetrikçiler, genetik uzmanlar, neonatologlar, radyologlar ve diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yaparak gebelik ve doğum sürecinin her aşamasında en iyi sonuçları elde etmeyi hedeflerler. Bu sayede, hem anne hem de bebek için en uygun sağlık sonuçlarına ulaşılabilir.

Genetik Tanı ve Tedavi

Kadın Hastalıklarında Genetik Tanı ve Tedavi
Kadın hastalıklarında genetik tanı ve tedavi, kadın sağlığıyla ilişkili genetik faktörlerin tanılanması, değerlendirilmesi ve uygun tedavi stratejilerinin geliştirilmesini içeren bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, kadınların genetik risklerinin belirlenmesi ve doğru tedavi planlarının oluşturulması için genetik testlerin kullanılmasını içerir.

Genetik tanı ve tedavi, kadın hastalıklarının birçok yönünü etkileyebilir, bunlar arasında:
Genetik Hastalıkların Tanısı:

Bazı kadın hastalıkları genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Örneğin, polikistik over sendromu, endometriozis, miyomlar ve bazı kanserler genetik yatkınlıkla ilişkilendirilmiştir. Genetik testler, bu hastalıkların altında yatan genetik nedenleri belirleyebilir ve aile öyküsü olan kadınlar için önleyici önlemler alınmasına yardımcı olabilir.

Genetik Risk Değerlendirmesi:
Genetik testler, kadınların belirli hastalıklara genetik yatkınlığını belirlemek için kullanılabilir. Bu, kanserler gibi genetik olarak etkilenen hastalıkların riskini belirlemeye yardımcı olabilir. Bu bilgi, kadınlara bireyselleştirilmiş tarama, izleme ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verilebilir.

Tedavi Seçeneklerinin Belirlenmesi:
Genetik test sonuçları, kadınların belirli hastalıklara olan tepkilerini ve yan etkileri tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, bazı kanser türleri için hedeflenmiş tedavi seçenekleri vardır ve bu tedavilerin etkinliği genetik profillere göre değişebilir.

Aile Planlaması:
Genetik testler, çiftlerin genetik risklerini değerlendirmek ve potansiyel olarak genetik hastalıkları çocuklarına geçirme olasılığını belirlemek için kullanılabilir. Bu bilgi, ailelerin doğum öncesi danışmanlık almasına ve uygun aile planlaması stratejileri belirlemesine yardımcı olabilir.

Genetik tanı ve tedavi, kadınların bireysel ihtiyaçlarını ve genetik risklerini daha iyi anlamalarını sağlar ve kişiselleştirilmiş bir sağlık bakımı yaklaşımı sağlar. Ancak, bu tür testlerin kullanımı etik ve psikolojik açıdan hassas olabilir ve bir dizi karmaşık konuyu ele alır. Bu nedenle, genetik danışmanlık ve sağlık uzmanlarının rehberliği önemlidir.

3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Nedir?
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) Nedir?

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) veya neonatal yoğun bakım, prematüre bebekler veya doğum sonrası sağlık sorunları olan yenidoğan bebekler için özel bakım hizmetleri sunan bir tıbbi birimdir. Bu birimler, doğumdan hemen sonra veya doğum sonrası ilk birkaç gün içinde yoğun bakım gerektiren bebeklere hizmet verir. YYBÜ'lerinde, bebeklerin yaşamsal fonksiyonları yakından izlenir ve gerekli tıbbi müdahaleler yapılır.

YYBÜ'lerinde Sunulan Hizmetler
Solunum Desteği

Prematüre bebekler ve diğer yenidoğanlar, solunum problemleri yaşayabilirler. YYBÜ'lerinde, bu bebeklere solunum cihazları, mekanik ventilasyon, CPAP (sürekli pozitif havayolu basıncı) ve oksijen tedavisi gibi solunum desteği sağlanır.
Sirkülasyon Desteği
Bazı yenidoğanlar doğum sonrası sirkülasyon problemleri yaşayabilirler. YYBÜ'lerinde, bu bebeklere intravenöz sıvılar, ilaçlar ve diğer tıbbi müdahalelerle sirkülasyon desteği sağlanır.
Beslenme Desteği
Prematüre bebekler ve diğer yenidoğanlar, beslenme sorunları yaşayabilirler. YYBÜ'lerinde, bu bebeklere intravenöz sıvılar, parenteral beslenme, mide tüpü beslenmesi veya özel formüller aracılığıyla beslenme desteği sağlanır.
Termal Destek
Yenidoğan bebekler, doğum sonrası termal regülasyon sorunları yaşayabilirler. YYBÜ'lerinde, bu bebeklere sıcaklık kontrolü sağlayan ısı lambaları, sıcak örtüler veya ısıtmalı yatak sistemleri gibi termal destek sağlanır.
İzlem ve Monitörizasyon
YYBÜ'lerinde, bebeklerin vital bulguları (kalp atış hızı, solunum hızı, kan basıncı, oksijen saturasyonu) sürekli olarak izlenir ve kaydedilir. Bu, herhangi bir olası komplikasyonun erken tespit edilmesini sağlar.
Tedavi ve İlaç Yönetimi
YYBÜ'lerinde, yenidoğan bebeklerin tedavisi ve ilaç yönetimi uzman sağlık personeli tarafından titizlikle yönetilir. Herhangi bir enfeksiyon, metabolik bozukluk veya diğer sağlık sorunu hızlı bir şekilde tanınır ve tedavi edilir.
Yenidoğan Yoğun Bakımın Önemi
Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yenidoğan bebeklerin yaşamını kurtarmak ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine olanak tanımak için hayati öneme sahiptir. Bu birimler, prematüre bebekler ve diğer risk altındaki bebekler için kritik bakım hizmetleri sunarlar.
Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, prematüre ve risk altındaki bebeklerin sağlık sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde ele alarak yaşam kalitelerini artırır ve sağlıklı bir gelişim süreci sağlar. Bu nedenle, yenidoğan yoğun bakım, bebeklerin hayatta kalma ve sağlıklı büyüme şanslarını önemli ölçüde artırır.

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Da Vinci
Robotik Cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Da Vinci Robotik Cerrahi
Kadın hastalıkları ve doğumda Da Vinci robotik cerrahi, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az invazif bir yaklaşım sunar. Bu teknoloji, bir cerrahın robotik kolları kullanarak cerrahi işlemleri gerçekleştirdiği bir sistemdir. Da Vinci cerrahi sistemi, cerrahın ameliyatı daha hassas bir şekilde yönetmesine, daha küçük kesiler yapmasına ve daha az kan kaybıyla iyileşme sürecini hızlandırmasına olanak tanır. 
Kadın hastalıkları ve doğumda Da Vinci robotik cerrahinin bazı kullanım alanları şunlardır:

Histerektomi (Rahim Alma):
Histerektomi, rahmin alınması işlemidir. Da Vinci robotik cerrahi, histerektominin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir. Bu teknoloji, daha küçük kesilerle daha hassas bir şekilde rahmi çıkarmayı sağlar, bu da iyileşme sürecini hızlandırabilir ve hasta konforunu artırabilir.

Myomektomi (Myom Alma):
Myomektomi, rahimdeki miyomların cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Da Vinci robotik cerrahi, myomektominin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir. Bu teknoloji, miyomları daha hassas bir şekilde çıkarabilir ve rahmi koruyarak hastaların doğurganlığını koruyabilir.

Endometriozis Tedavisi:
Endometriozis, rahim içindeki dokunun rahim dışına doğru büyümesi durumudur. Da Vinci robotik cerrahi, endometriozisin cerrahi olarak tedavi edilmesinde kullanılabilir. Bu teknoloji, cerrahın endometriozis lezyonlarını daha hassas bir şekilde çıkarmasına ve hastanın semptomlarını hafifletmesine yardımcı olabilir.

Üreme Organlarının Onarımı:
Da Vinci robotik cerrahi, üreme organlarının (rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri) onarılmasında da kullanılabilir. Örneğin, tüplerin onarımı veya yumurtalık kistlerinin çıkarılması gibi prosedürlerde kullanılabilir.
Da Vinci robotik cerrahi, geleneksel açık cerrahiye kıyasla birçok avantaj sunar, ancak her hasta ve durum farklı olduğundan, cerrahın belirli bir hastaya uygun olup olmadığını belirlemek için bir değerlendirme yapılması önemlidir. Bu teknoloji, cerrahi müdahalelerin etkinliğini artırabilir, hastanın iyileşme sürecini hızlandırabilir ve hastanede kalış süresini kısaltabilir.

İleri Düzey Ultrasonografi Ve Fetal Tedavi

İleri Düzey Ultrasonografi ve Fetal Tedavi: Gebelikte Gelişmiş Teknolojiler ve Müdahaleler
İleri Düzey Ultrasonografi Nedir?

İleri düzey ultrasonografi, gebelik sırasında fetusun ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan gelişmiş bir görüntüleme yöntemidir. Yüksek çözünürlüklü ultrasonografi cihazları kullanılarak, fetal yapılar daha detaylı bir şekilde incelenir ve potansiyel anormallikler tespit edilir. Bu yöntem, standart gebelik ultrasonografisinden daha ayrıntılı görüntüler sunar ve fetal gelişim, amniyotik sıvı miktarı ile plasentanın fonksiyonu gibi çeşitli parametrelerin değerlendirilmesine olanak tanır.

İleri Düzey Ultrasonografinin Avantajları
Detaylı Fetal Değerlendirme: Fetal organlar ve yapılar, yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilir.
Anormallik Tespiti: Potansiyel fetal anomaliler erken dönemde tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir.
Fetal Gelişim İzleme: Fetusun gelişimi yakından izlenebilir, bu da olası gelişimsel sorunların erken tanısını sağlar.
Amniyotik Sıvı ve Plasenta Değerlendirmesi: Amniyotik sıvı miktarı ve plasentanın fonksiyonu detaylı bir şekilde incelenebilir.

Fetal Tedavi Nedir?
Fetal tedavi, gebelik sırasında fetustaki anomalilerin tedavisini veya cerrahi müdahaleleri kapsar. Bu tedavi yöntemleri, fetusun sağlığını korumak ve doğum sonrası yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanır. Fetal cerrahi, intrauterin girişimler (örneğin amniyosentez, kordosentez) ve fetal transfüzyonlar gibi çeşitli yöntemleri içerir.

Fetal Tedavi Yöntemleri
Fetal Cerrahi: Doğum öncesi dönemde fetusta yapılan cerrahi işlemler, bazı anomalilerin tedavisinde kullanılır.
İlaç Tedavisi: Gebelik sırasında fetusa yönelik ilaç tedavileri uygulanabilir.
İntrauterin Girişimler: Amniyosentez ve kordosentez gibi işlemlerle fetusun durumu hakkında bilgi edinilir ve gerekli müdahaleler yapılır.
Fetal Transfüzyonlar: Fetusa kan transfüzyonu yapılarak bazı kan hastalıklarının tedavisi sağlanır.

Yüksek Riskli Gebeliklerde Kullanım
İleri düzey ultrasonografi ve fetal tedavi, genellikle yüksek riskli gebeliklerde veya fetusta potansiyel anormalliklerin belirlendiği durumlarda kullanılır. Bu yaklaşım, bebek doğmadan önce fetustaki sağlık sorunlarını tespit etmek ve tedavi etmek için kritik bir öneme sahiptir. Erken müdahale sayesinde bebeğin hayatı kurtarılabilir veya yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir.
İleri düzey ultrasonografi ve fetal tedavi, modern tıbbın sunduğu en gelişmiş teknolojilerden biridir ve gebelik sürecinde fetusun sağlığını korumak için vazgeçilmezdir. Bu yöntemler, hem anne hem de bebek için güvenli bir gebelik süreci sağlar ve doğum sonrası sağlıklı bir yaşamın temellerini atar. İleri düzey ultrasonografi ve fetal tedavi hakkında daha fazla bilgi almak ve gebelik sürecinizde en iyi bakım hizmetini sağlamak için sağlık uzmanınıza danışın.

Jinekolojik Onkoloji

Jinekolojik Onkoloji
Jinekolojik onkoloji, kadın üreme sistemini etkileyen kanserlerin tanı, tedavi ve yönetimiyle ilgilenen bir tıbbi alanıdır. Bu kanserler, kadın üreme organlarını etkileyen ve jinekolojik kanserler olarak bilinen çeşitli kanser türlerini içerir. Jinekolojik onkoloji, rahim, yumurtalıklar, rahim ağzı, vajina ve vulva gibi kadın üreme organlarındaki kanserlerin teşhisini, cerrahi tedavisini, kemoterapisini, radyoterapisini ve diğer tedavi yöntemlerini içerir.
Jinekolojik onkoloji uzmanları, jinekolojik kanserlerin erken tanısını ve etkili tedavi yöntemlerini geliştirmek için çalışırlar. Bu uzmanlar, kanserin yayılmasını kontrol etmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için multidisipliner bir yaklaşımı benimserler. Bu multidisipliner ekip, cerrahlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, patologlar, radyologlar ve diğer sağlık uzmanlarını içerebilir.
Jinekolojik kanserler arasında en yaygın olanlar şunlardır:

Rahim Kanseri (Endometriyal Kanser):
Rahim iç tabakasında (endometrium) ortaya çıkan kanserdir. Genellikle postmenopozal kadınlarda daha sık görülür.

Yumurtalık Kanseri:
Yumurtalıklarda ortaya çıkan kanserdir. Erken evrelerde sıklıkla belirti vermez ve genellikle ileri evrelerde teşhis edilir.
 
Rahim Ağzı Kanseri:
Rahim ağzında ortaya çıkan kanserdir. Human papillomavirus (HPV) enfeksiyonu bu kanserin ana nedenlerinden biridir.
 
Vajina Kanseri:
Vajina duvarlarında ortaya çıkan kanserdir. Nadir görülen bir kanser türüdür.
 
Vulva Kanseri:
Vulva (dış genital organların dış kısmı) üzerinde ortaya çıkan kanserdir. Genellikle ileri yaşlarda ve HPV enfeksiyonuyla ilişkilidir.
Jinekolojik onkoloji, bu kanser türlerinin teşhisi, tedavisi ve yönetimi için gerekli olan uzmanlığı sağlar. Erken teşhis ve uygun tedavi ile birlikte, jinekolojik kanserlerin prognozu genellikle iyidir. Bu nedenle, düzenli jinekolojik muayeneler ve kanser tarama testleri önemlidir, çünkü erken teşhis kanserlerin tedavisinde kritik öneme sahiptir.

bottom of page