Endometrium Ca

Endometrium Ca

Mayıs 18, 2020

Rahim iç duvarını kaplayan dokuya endometrium denir. Endometrium dokusu adet gören bayanlarda her ay olası bir gebeliğin yerleşip gelişebilmesi için kalınlaşır ve eğer gebelik olmazsa dökülerek adet kanamasını oluşturur. Bazen endometrium dokusu bazı nedenlerden dolayı kalınlaşabilir (endometrial hiperplazi) ve bu kalınlaşma erken tanınmazsa yıllar içerisinde kansere ilerleyebilir.

Rahim duvarı kalınlaşması ve rahim kanserinin belirtileri nelerdir?

Rahim duvarı kalınlaşması yani endometrial hiperplaziler ile rahim kanserinin belirtileri birbirine çok benzerdir. Bu belirtiler;

.Menapoz sonrası oluşan vajinal kanama: Menapozda olan bir kadında östrojen hormonu üretimi minimal seviyededir. Östrojen rahim duvarını uyararak kalınlaştıran hormondur. Menapozda östrojen seviyesi çok düşük olduğu için normalde rahim iç duvarı çok incedir. Bu nedenle menapozdaki bir bayanda adet kanaması gibi bir kanama olursa rahim duvarı kalınlığı değerlendirilmeli ve şüphe varsa biyopsi yapılarak endometrial hiperplazi ve kanser olup olmadığı araştırılmalıdır

.Adet düzensizliği: Adet dönemleri arasında ara kanama olması, adet kanamasının süresinin uzaması, adet kanamasının miktarının artması, adet kanamasının pıhtılı şekilde gelmesi gibi düzensiz ve anormal kanamalar belirti olabilir.

Rahim duvarı kalınlaşması ve rahim kanserinin risk faktörleri nelerdir?

  1. İlk adet çok küçük yaşta olmak
  2. Menapoza geç girmek
  3. Obezite
  4. Diyabet
  5. Hipertansiyon
  6. Progesteron olmadan sadece östrojenle yapılan hormon replasman tedavisi
  7. Polikistik over sendromu gibi kronik yumurtlama bozuklukları
  8. Lynch semdromu gibi ailesel geçişli sendromlar

Rahim duvarı kalınlaşması ve rahim kanserinin tanısı nasıl konulur?

Rahim iç duvarı kalınlaşması da rahim kanseri de genellikle düzensiz kanama ve menapoz sonrası kanama gibi şikayetler verdiği için erken tanısı mümkün olan hastalıklardır. Her iki durumun da tanısı rahim iç duvarından biyopsi alınmasıyla konulur. Biyopsi yöntemi olarak küretaj, pipelle biyopsi veya histeroskopi kullanılabilir.

 Rahim duvarı kalınlaşması ve rahim kanserinin tedavisi nedir?

Rahim iç duvarı kalınlaşması yani endometrial hiperplazinin tedavisi hiperplazinin türüne, hastanın yaşına ve çocuğu olup olmamasına göre değişir. Genellikle 40 yaşından sonra atipi içeren hiperplazilerde ilk tedavi olarak rahim alınması yani histerektomi tercih edilir. Buna karşılık 40 yaşının altında ve çocuk istemi olan hastalarda ilk tercih ilaç tedavisidir.

Rahim kanserinde tedavi ise cerrahidir. Rahim, yumurtalık ve tüplerin alınmasının yanı sıra hastalığın evresine göre lenfnodları çıkarılır. Hastanın kanserinin türü, evresi ve yayılımına göre radyoterapi ve kemoterapi kararı verilir.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.
 
 
   
 
Koru Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği