Evlilik öncesi danışmanlık/muayene

Evlilik öncesi danışmanlık/muayene

Aile, toplumun temelini oluşturmaktadır. Gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesin temeli ailede atılmaktadır. Eşler için huzur, çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağı olan ailenin önemi son derece açıktır.
Evlenme ile eşler beraber yaşamaya başlar. Birbirlerine karşı sorumluluk, hak ve ödevlerinin olduğu bir sözleşme yaparlar. Neslin çoğalması ve korunmasını sağlarlar. Bu neden ile aile ne kadar sağlam temelli olursa toplumda o kadar sağlam temelli olacaktır.
Sağlığın önemli bir bileşeni ise üreme sağlığıdır. Dünya Sağlık Örgütü üreme sağlığını;”Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasıdır. “ şeklinde tanımlamıştır. Üreme sağlığı doğumdan ölüme kadar kadın erkek farkı gözetmeksizin ele alınmalıdır.
Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, gebeliği engelleyici yöntemler, bulaşıcı hastalıklar, kalıtsal hastalıklar ile ilgili danışmanlık verilmesi ve gereklilik durumunda tıbbi yardım önerilecek durumların tespiti planlanmıştır.
Ayrıca anne ve bebek ölümlerinin engellenebilirliği açısından, evlilik öncesi danışmanlık çok iyi bir fırsattır.
Evlilik öncesi danışmanlık üç temel özellik içerir:
  • Eğiticilik
  • Geliştiricilik
  • Önleyicilik
Sağlıklı bir aile, birbirleri ile uygun iletişim kuran, saygılı, adil görev dağılımı yapılmış, tamamlayıcılığı olan bir kurum olarak tarif edilebilir.
Üreme Sağlığı ; üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasıdır.
Bu bağlamda
Tüm yaşam süresinde kadın ve erkeğin hayatının bir bütün olarak ele alınması,
Yaşama sağlıklı başlamanın ilk adım olduğu,
Bireylerin sağlık durumlarının ; bir önceki durumun sonucu, bir sonraki dönemin ise bir nedeni olduğu bilinmelidir.
Cinsel Sağlık ; bir kişinin cinsel yaşamını zorlama olmadan huzurlu bir şekilde sürdürebilmesidir.  Çiftler cinsel yaşamlarının sağlıklı olması konusunda sorumluluk yüklenirler. Bir başka deyişle, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler, güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık riskinden bağımsız olarak cinselliği yaşama halidir.
Evlilik öncesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanınızla görüşerek ilk gece korkularından kurtulabilir, cinsel yaşam hakkında detaylı bilgi alabilir, korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Ayrıca gebelik öncesi gerekli tetkiklerinizi yaptırabilir, sağlıklı bir şekilde gebeliğe hazırlanabilirsiniz.
Koru Hastaneleri grubu olarak uzman kadromuzdan evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerini alabilirsiniz.

Koru Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği