Fetal Cerrahi ve Özellikli Girişimler

Fetal Cerrahi ve Özellikli Girişimler

•Amniyoinfüzyon (Amniyon sıvısını artırma)
•Amniyoredüksiyon (Amniyon sıvısını azaltma)
•Amniyotik sıvı değişimi
•Fetal biyopsiler
•Fetal cerrahi
•Fetal kan transfüzyonu