Fetal Cerrahi ve Özellikli Girişimler

Fetal Cerrahi ve Özellikli Girişimler

•Amniyoinfüzyon (Amniyon sıvısını artırma)
•Amniyoredüksiyon (Amniyon sıvısını azaltma)
•Amniyotik sıvı değişimi
•Fetal biyopsiler
•Fetal cerrahi
•Fetal kan transfüzyonu
 

Koru Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği