Gebelikte Tanı Amaçlı İşlemler

Gebelikte Tanı Amaçlı İşlemler

Koryon Villus Biyopsisi (çeşitli genetik hastalıkların tanısı için plasentadan örnek alınması)
Amniyosentez (çeşitli genetik metabolik yada enfeksiyon hastalıklarının tanısı için amnion sıvısından örnek alınması)
Kordosentez (çeşitli genetik metabolik yada enfeksiyon hastalıklarının tanısı için fetal kordondan kan alınması)
Fetal Cerrahi Girişimler (Anne Karnında Fetal Cerrahi İşlemler,fetal kan tranzfüzyonu,sıvı değişimi,diger fetal biyopsiler, sıvı ekleme veya sıvı azaltma tedavileri)

Koru Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği