Histeroskopik Cerrahi (ofis/operatif)

Histeroskopik Cerrahi (ofis/operatif)

Histeroskopi, histeroskop adı verilen ince bir optik cihaz ile  vajen ve rahim ağzından geçilerek rahminin  çok büyük bir büyütme ile ekranda değerlendirilmesi için yapılır. Çok ince olan modern histeroskoplar (3-5mm) kolaylıkla rahim ağzından geçilerek rahime yerleştirilir. İyi bir  görüntü sağlamak amacı  ile rahim içi CO2 gazı veya özel sıvılar ile şişirilir.
Histeroskopinin iki çeşidi vardır:
Diagnostik (Ofis=Tanısal ) Histereskopi
Tanı amaçlı kullanılan histeroskop çok incedir (3-5mm), kolaylıkla rahim ağzından geçilerek rahime yerleştirilir, lokal anestezi ile yapılabilir, işlem yaklaşık 5 dakika kadar sürer. Rahim ağzı uyuşturulduğu için çoğunlukla işlem ağrısız ve kolay bir şekilde gerçekleşir. Bazen bu işlem hafif kramplara neden olabilir. Tanısal amaçla yapılan histeroskopi esnasında görülen patolojiden gerekli yerlerden biyopsi alınır veya  operatif histeroskopiye geçilip rezektoskop denilen elektro cerrahi sistemiyle rahim içindeki bozukluklar tamir edilir.
Operatif Histeroskopi
Operatif histeroskopide kullanılan histeroskop daha kalındır ve içinden ince aletlerin geçmesine izin verecek kanalları vardır. İnce aletlerle geçirilerek poliplerin çıkarılması, adezyonların serbestleştirilmesi ve diğer prosedürlerin uygulanması sağlanır.
Histeroskopi adet kanaması bittikten sonra , (yumurtlama) ovulasyondan önce yapılmalıdır.  
Histeroskopi Şu Durumlarda Yapılır:
Aşırı ve düzensiz kanamalara, rahim kramplarına, adet sancılarına yol açan submukoz myomlar ve endometrial poliplerin tanısının konulup rezekteskop ile çıkartılması,
Kısırlık veya tekrarlayan düşüklere neden olan rahim anomalilerinin (Septum, Bicornis, Arkuat, Hipoplazi) tanısının konulup, rahim içini daraltan  bu tip anomalilerin histeroskopik cerrahi ile düzeltilmesi,
HSG ile görülemeyen rahim içi yapışıklıkların (intrauterin sineşilerin, asherman sendromu) tesbit edilip bunların serbestleştirilmesi
HSG ile tesbit edilen anomalilerde tanıyı kesinleştirmek amacıyla,
Tüplerin rahime yakın kısmındaki darlık ve tıkanıklıkların (tubal okluzyon) histereskopik olarak açılması,
Tekraralayan tüp bebek tedavisindeki başarısızlık veya tekrarlayan düşüklerin nedenini araştırmak için,
Rahim içine kaçan veya gömülen spirallerin çıkartılması,
Rahim içi kanseri şüphesinde optik kamerayla içinin detaylı incelenmesi ve uygun yerlerden biyopsi alınması amacıyla histeroskopi yapılır.
Ülkemizde çok fazla kullanım alanı olmamakla birlikte doğum kontrolü amacıyla, histeroskopik olarak tüplerin proksimal yani rahime açılan ostium adı verilen deliklere micro-insert adı verilen spirallerin uygulanması amacıyla histereskopi yapılır.
İşlemin uygulanması
Hastaya sadece tanısal amaçlı histeroskopi yapılacaksa ameliyathane koşullarına ve genel anesteziye de gerek olmayabilir. İşlem için hasta jinekolojik muayene masasına yatar ve vajen ve rahim ağzı antiseptik sıvılarla temizlendikten sonra lokal anestezi uygulanır. Ardından genellikle rahim ağzının genişletilmesine gerek duyulmadan 0,5 cm çapında bir optik cihaz rahim içerisine yavaşça yerleştirilir ve aynı zamanda içeriye karbondioksit gazı veya sıvı verilerek rahim içerisi monitörden izlenir. Anormal görülen dokulardan doku örneği de alınarak tanı için patolojik incelemeye gönderilir. Hastalar genellikle işlemi yarıda bırakacak kadar ağrı duymazlar ve histeroskopi 5-10 dakika içerisinde tamamlanır.
Operatif (cerrahi) histeroskopi ise laparoskopi ile benzer koşullarda yapılır. Burada kullanılan optik alet ve cihaz daha kalın olduğu için rahim ağzı genişletilerek içeriye yerleştirildikten sonra uygun cerrahi işlem yapılır. Yapılan işlemin özelliğine göre 15 dakika ile 1 saat arasında sürebilir.
Histeroskopinin Riskleri Var mıdır ?
Tanısal histeroskopide çok az komplikasyon görülür ve hayatı tehdit edici bir sorun hemen hemen hiçbir zaman yaratmaz. Operatif histeroskopiler biraz daha deneyim gerektiren daha zor işlemler olduğundan 1 - 2 / 100 oranında komplikasyon meydana gelir. İşlem esnasında rahim delinmesi (uterin perforasyon) en sık görülen komplikasyondur, ancak oluşan delikler çoğunlukla başka ek bir cerrahi girişime ihtiyaç olmadan izlem ve ilaç tedavileriyle kendi kendine iyileşir. Operatif histeroskopi yapılacağı zaman sıklıkla aynı anda rahmin dış yapısını da görmek ve oluşabilecek komplikasyonlara engel olmak için laparoskopi de uygulanabilir. Bu konu yapılacak işlemin zorluğuna ve kendisinin deneyimine göre hekimin vereceği bir karardır.

Diğer bazı komplikasyonlar da işlem esnasında rahmi genişletmede kullanılan sıvılara bağlı olarak oluşabilir. Ciddi allerjik reaksiyonlar, vücut ısısında düşme, pıhtılaşma problemleri, solunum güçlüğü, akciğerde sıvı birikimi (pulmoner ödem) bunlar arasındadır. Ancak işlem süresinin çok uzatılmaması, alınan sıvı miktarının cerrah tarafından sıkı kontrolü ve deneyim ile bu tür bir problem de nadiren görülmektedir.

Histeroskopi Sonrası
Histeroskopiyi takip eden birkaç günde bir miktar vajinal akıntı ve kramplar hissedilmesi normaldir. Bunun için basit ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.Histeroskopinin yapılabilmesi için rahim ağzı genişletildiğinden enfeksiyon gelişmemesi açısından cinsel ilişkiden birkaç gün kadar kaçınılmalıdır. Genellikle bir gün içinde normal aktivitelere dönülebilir.
HİSTEREKTOMİ (Rahimin alınması )
     Histerektomi en sık yapılan jinekolojik ameliyatlardan biridir. Nedenleri çeşitlidir. İyi huylu hastalıklar yada kanser sebebiyle yapılabilir. En sık sebepler myomlar ve pelvik organların sarkması olarak sayılabilir.
     Ameliyat öncesi tanı için gerekli testler yapılır. Öncesinde tüm hastalara Pap smear taraması yapılmalı. Rahim içi örnekleme de ameliyat sebebine göre yapılabilir.
     Histerektomi klasik açık cerrahi ile, vajinal yoldan, laparaskopik veya robotik (kapalı yöntemler) yaklaşım ile yapılabilir. Bu seçim birçok faktöre bağlıdır. Rahim ve pelvisin fiziksel özellikleri, operasyon sebebi, yumurtalık ve tüplerde patolojik durum olup olmaması, cerrahi riskler, maliyet, hastanede kalış ve iyileşme süresi, ameliyat sonrası yaşam kalitesi histerektomi planlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. Her hasta özel olarak değerlendirilip en uygun yaklaşım seçilir.  Cerrahi deneyim verilen kararı etkiler ve seçile yaklaşımı belirlemede önemlidir. Hastanemizde tüm bu yaklaşımlar deneyimli cerrahlar ve hemşireler eşliğinde gerekli teknolojik araçlar ile yapılabilmektedir.
    Abdominal histerektomi( açık cerrahi); genellikle iyi huylu sebeplerle yapıldığında sezaryen kesisi ile karın içine girilip ameliyat gerçekleştirilir. Çok büyük rahim ve kist ameliyatlarında yada kanser ameliyat kanser sebebiyle yapılıyorsa göbek altı ve/veya üstü orta hat kesisi ile yapılabilir. Büyük pelvik organlar veya yaygın yapışıklıklar beklenirse, kanser evrelemesi planlanıyorsa açık cerrahi tercih edilir.
    Vajinal yaklaşım; pelvik organlar küçük ve yapışıklık beklenmiyorsa, yumurtalık ve tüplere herhangi bir işlem yapılmayacaksa, ve bir derece rahim sarkması mevcutsa bu yol tercih edilmelidir. Açık cerrahiye göre daha çabuk iyileşme ve daha az ağrı ve hastanede kalış süresi sağlar. Estetik açıdan açık carrahiye göre daha iyidir.
    Laparaskopik yaklaşım(kapalı yöntem); pelvik organların küçük olduğu ve sarkmanın olmadığı durumlarda tercih edilir. Daha az hastanede kalış süresi, hızlı iyileşme ve daha az ağrı konforu sağlar. Estetik açıdan açık cerrahiye göre daha iyidir.
    Robotik yaklaşım; bir diğer kapalı yöntemdir. Laparaskopiye ek olarak retzius (mesane ile karın duvarı arasındaki boşluk ) bölgesine hakimiyet sağlar. Üç boyutlu görüntü ile cerrahi konforu arttırmaktadır. 

Koru Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği