Riskli Gebelik Takibi Nasıl Yapılır?

Riskli Gebelik Takibi Nasıl Yapılır?

Mayıs 16, 2023

Riskli Gebelik Takibi

Gebelik, gebeliğin seyri, doğum ve doğum sonrası dönemde, annenin ya da bebeğin beklenenden daha fazla sorunla karılaşma durumunda riskli gebelik olarak kabul edilir. Bu riskler annenin önceden var olan sorunları, kötü gebelik öyküleri ya da gebelik sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle olabilir.

Gebelik doğal bir süreç olarak kabul edilmekle birlikte, gerek anne gerekse bebek için önceden kestirilemeyen anne ve bebeği kalıcı hastalık hatta ölüme götüren bir çok sorunla beraber gidebilir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde, gebelik başından beri izlenir ve anne, bebek için olası riskler ön görülmeye ve zamanında tedavi edilmeye çalışılır. Gebelik tespit edildikten sonra ilk başvuruda anne ile ilgili sağlık öyküsü, muayene bulguları, testler değerlendirilir ve gebeliğin seyri sırasında anne-bebek için bir riskli bir durum olup olmadığına karar verilir.

Annenin önceden var olan hastalıkları (kalp hastalıkarı,diyabet,tansiyon,böbrek hastalıkları vb), geçirdiği ameliyatlar(kalp ameliyatı,transplantasyon.vb) kullandığı ilaçlar ve benzeri sorunlar nedeniyle gebe kalmadan önceki süreçte zaten anne ve bebekli ilgili riskli bir durumun olduğu biliniyor olabilir. Yine anne adayının önceki gebeliklerinin öyksüsü(düşükler,erken doğum, ölü doğum, vb) nedeniyle riskli bir gebelik olarak kabul edilir.

Ya da başlangıçta normal başlayan bir gebeliğin seyri sırasında da bebekte(anormal ultrason bulguları, testlerde anormallik, down sendromu tarama testlerinde yüksek risk ortaya çıkması) yada annede(tansiyon yükselmesi,gebelik şekeri vb) tespit edilen bir sorunda gebeliğin seyrini ve risk durumunu değiştirebilir. Gebeliğin başından beri riskli olması yada gebeliğin seyri sırasında oluşan sorunlar nedeniyle risk taşıması durumda sorunla başa çıkabilecek en uygun hekime, kliniğe başvurulması anne ve bebek açısından iyi sonuçlar alınması açısından önemlidir.

Gebelikte Risk Yaratan Durumlar

Gebelik, gebeliğin seyri, doğum ve doğum sonrası dönemde, annenin ya da bebeğin beklenenden daha fazla sorunla karşılaşma durumunda riskli gebelik olarak kabul edilir. Bu durumlarda annenin yada bebeğin kalıcı bir hastalık hatta ölüme yol açabilen sorunlar ortaya çıkabilir.

Yüksek Risk Yaratan Durumalar

Dahili yada cerrahi hastalığı nedeniyle riskli gebeler: Kalp Hastalıkları, Yüksek Tansiyon,Diyabet(şeker hastalığı),Tiroid hastalıkları (hipotiroidi,hipertiroidi),Diğer Endokrin Hastalıklar, Önceki Gebelikte Preeklampsi, Böbrek hastalıkları(böbrek transplantasyonu geçirmiş gebeler vd.),Sindirim Sistemi Hastalıkları (kolitis ülseroza gibi kronik barsak hastalıkları vs),Enfeksiyon Hastalıkları,Lupus, FMF, MS gibi nörolojik ve otoimmün hastalıklar,astım ve benzeri kronik akciğer hastalıkları,kronik karaciğer hastalıkları

Kötü gebelik öyküsü: Düşükler,Ölü doğum,Tekrarlayan erken gebelik kaybı,Erken doğum öyküsü,Sakat doğum öyküsü,Zor doğum öyküsü

Mevcut gebeliğinde riski olanlar: Erken haftalarda kanama (düşük tehlikesi),İleri gebelik haftalarında kanama(erken doğum tehlikesi,plasentanın sorunları),Amnion sıvısının erken gelmesi(zarların doğumdan önce yırtılması),Bebeğin sıvısının az olması,Bebeğin sıvısının çok olması,Plasenta yapışma sorunları,Bebeğin normalden az gelişmesi,Bebeğin normal fazla gelişmesi,Çoğul Gebelikler (ikiz,üçüz ve üçüz üssü gebelikler), Gebeliğin tetiklediği hipertansiyon (preeklampsi,eklampsi),Gebelik şekeri

Mevcut gebeliğinde yapılan tarama testlerinde yüksek risk tespit edilmiş gebeler : Down sendromu taraması için yapılan ikili-üçlü-dörtlü testlerde yüksek risk tespit edilmesi,Anormal Kan AFP (Alfa Fetoprotein) Değeri,Annede enfeksiyon için yapılan tarama testlerinde(toksoplazma,rubella v.b) anormal sonuç çıkan gebeler

Mevcut gebelikte ultrasonografide sorun tespit edilen gebeler: (bebekle ilgili yapısal kusurlar; baş-omurilik, kalp, böbrek, iskelet vb anomaliler, bebeğin gelişimi ile ilgili anormallikler; beklenenden az gelişimi,aşırı fetal büyüme;amnion sıvısının az yada çok olması )

Yüksek Riskli Gebelik Nedeniyle İzlenmesi ve Konsültasyonu Gereken Gebelikler:

Kötü Gebelik Öyküsü

 • Düşükler
 • Ölü doğum
 • Tekrarlayan erken gebelik kayıpları
 • Erken doğum öyküsü
 • Sakat doğum öyküsü
 • Zor doğum öyküsü

Mevcut Gebeliğinde Riski Olanlar;

 • Erken haftalarda kanama (düşük tehlikesi)
 • İleri gebelik haftalarında kanama
 • Amnion sıvısının erken gelmesi (zarların doğumdan önce yırtılması)
 • Bebeğin sıvısının az olması
 • Bebeğin sıvısının çok olması
 • Plasenta yapışma sorunları
 • Bebeğin normalden az gelişmesi
 • Bebeğin normalden fazla gelişmesi

Mevcut Gebeliğinde Tarama Testlerinde Yüksek Risk Tespit Edilmiş Gebeler;

 • Anormal kan AFP (Alfa-Fetoprotein) Değeri
 • Çoğul Gebelik takibi (ikiz, üçüz ve üçüz üssü gebelikler)
 • Gebelik takibi sırasında tansiyon yüksekliği (preeklampsi, eklampsi, hipertansiyon)
 • Gebelik şekeri

Maternal Hastalık Varlığında Gebelik Öncesi Tetkik- Tedavi ve Gebeliklerinde İzlem ve Doğum:

 • Kalp Hastalıkları
 • Yüksek Tansiyon
 • Diyabet
 • Tiroid hastalıkları(hipotiroidi,hipertiroidi)
 • Böbrek hastalıkları(böbrek transplantasyonu geçirmiş gebeler)
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları (Crohn, kolitis ülseroza vs)
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Kronik akciğer hastalıkları

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.
 
 
   
 
Koru Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği