top of page

✉️ info@koruhastanesi.com

  • Youtube
  • Instagram
kadın doğum ve jinekolog

KADIN DOĞUM

EĞİTİM
2011–2018 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
2019–2023 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Eğitimi) 

DENEYİM
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Özel Eryaman Hastanesi 

Araştırmalar ve Yayınlar:
• Role of first trimester screening test in predicting the perinatal outcomes in low risk term
pregnancies
(Gökçe Turan1 , Ezgi Turgut1 , Halis Özdemir2 , Roujin Akbarihamed1 İD İD İD İD ,Sibel
Konca1 , Deniz Karcaalt›ncaba1 , Merih Bayram1) 1Department of Obstetrics &
Gynecology, School of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey Department of
Obstetrics & Gynecology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey)
• “IVF yapılan Normal ve Düşük Ovaryan Yanıtlı Hastalarda Serum ve Foliküler Sıvılarında
Oksidatif Stres Parametrelerinin karşılaştırılması” (Tez Danışmanı : Doç. Dr. Erhan
DEMİRDAĞ). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2023

Bildiriler:
• Hyperemezis Gravidarumda Fetal Cinsiyetin, Biyokimyasal, Hematolojik, Klinik Ve Gebelik
Sonuçları Üzerindeki Etkisi (Araş.Gör.Dr.Roujin A.Hamed - Sorumlu Öğretim Üyesi: Dr.Erhan
Demirdağ - Gazi Ünv. Tıp Fakültesi – Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.)
• Sezaryen öncesi Preoperatif Üriner Sonda kullanımının Operasyon Süresi, Postoperatif
Klinik Parametreler üzerine etkisi (Araş.Gör.Dr.Roujin A.Hamed - Sorumlu Öğretim Üyesi:
Dr.Erhan Demirdağ - Gazi Ünv. Tıp Fakültesi – Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.)

TIBBİ İLGİ ALANLARI
Gebelik takibi ve doğum
Jinekolojik ameliyatlar
Laparoskopi
Histeroskopi
Ürojinekoloji
Vajinal ve genital estetik cerrahileri
Menstrüel bozukluklar
Vajinal enfeksiyonlar
Doğum kontrol yöntemleri 

bottom of page