Yumurtalık (Over) Kanseri tedavisi

Yumurtalık (Over) Kanseri tedavisi

Mayıs 16, 2023

OVER KİSTİ CERRAHİSİ (YUMURTALIK KİSTİ)

 Over kistlerinin çıkarılması, genellikle hasta semptomları veya overyan malignite (kanser ) kaygısı nedeniyle uygulanır. Jinekolojinin sık görülen kitlelelerini oluştururlar. Genellikle iyi huyludur. Over kanserleri patolojik inceleme sonrası ayırt edilirler.

Tanı yöntemlerinde ilerlemelere rağmen klinik olarak iyi yada kötü huylu tümörleri ayırmak olanaksızdır. Bu yüzden overyan kitlelerin takibi ve patolojik tanısı önemlidir.

Kistik Over Kitleleri:

İyi yada kötü huylu over kitleleri genellikle kistiktir. %5-15 oranında görülür. İkiye ayrılır: Kistik neoplaziler, ve fonksiyonel over kistleri. 

Basit kistler: ultrasonda düzgün sınırlı ve içinde septa ve ekojen görüntü içermezler. Premenopozal dönemde genellikle takip edilir. Menopoz sonrası dönemde 5 cm’nin altındaki kistler CA-125 değeriyle birlikte takip edilir.  5 cm’nin üzerinde kist var ise ve tekrar eden muayenelerde  devam ediyorsa cerrahi olarak eksize edilirler.

Komplike kist: Overyan kistler aşağıdaki kriterlerden birini içeriyorsa komplike kist olarak adlandırılır. Bu özelikler ultrason ile belirlenirler.

 • Septasyon
 • Duvarda nodül
 • Düzensiz duvar kalınlığı
 • Ekodens gölgelenme
 • Bölgesel, yaygın, parlak ekolar
 • Hiperekoik çizgiler ve noktalar

Kompleks kitlelerde endometrioma ya da matür kistik teratomun (dermoid kist=içerisinde kıl, yağ dokusu, kemik diş olabilen ağır over patolojisidir.) tipik özellikleri belirlenemezse iyi huylu, kötü huylu ayırımını yapmak zordur. Dermoid kistler nispeten ağır kistler olduğu için torsiyon riski yüksektir. Bu nedenle genellikle cerrahi olarak çıkarılması önerilir. Menopoz döneminde ve menopoz öncesi dönemde devam eden kompleks kitlelerin çıkarılması önerilir. Ultrasonda tamamen kitle veya bir kısmı kitle görünümünde ise yine çıkarılması önerilir.

Over kistlerinin onkologlarca değerlendirme kriterleri :

      Menopoz öncesi dönemde :

 • CA-125 > 200 u/ml
 • Asit
 • Karın içi ya da uzak organlara yayılım bulgusu
 • 1.derece akrabalarda meme ya da over kanseri olması

Menopoz döneminde :

 • CA-125>35 U/ml
 • Asit
 • Muayenede ele gelen nodül olması veya yapışık olması
 • Karın içi ya da uzak organlara yayılım bulgusu
 • 1. Derece akrabalarda meme ya da over kanseri olması

muayene de bu kriterlerden herhangi birine rastlanırsa hasta malign bir hastalık (kanser) yönünden ayrıntılı bir şeklide değerlendirilmesi gerekir.

 

Endometrioma : Over içindeki kistik endometrium lezyonlarıdır. Endometriozisin overdeki adlandırılmasıdır.  Ultrasonda tipik olarak düzgün duvarlı, laparoskopide koyu çikolata görünümlü sıvı ile dolu, kahverengi kist görünümündedir. Endometriomada tedavi hastanın şikayetine ve kaygısına göre değişir. Tedavisi hastanın başvuru sebebi infertilite (kısırlık ) için mi yoksa ağrı için mi olduğu ile ilgili değişir.

Tubo-ovaryan Abse:

Genellikle pelvik inflamatuar hastalığın sonucu olarak karşımıza çıkar. Ancak bazen rahim içi iltihap, böbrek iltihabı, ve ya kanserlerden de kaynaklanabilir. Klasik olarak polimikrobiyaldir. Rahim içi araçların (spiral ) bir komplikasyonu olarak ta karşımıza çıkabilir.

Bu hastalar genellikle alt karın ağrısı ve tek taraflı kitle ile gelir. Ateş ve kan testinde beyaz küre artışı olmayabilir. Abse eğer yırtılırsa titreme, ateş ve ilerleyici karın zarı iltihabı ve şiddetli ağrıya sebep olur. Abse tedavisinde cerrahi ve medikal tedavi birlikte verilir.  

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.
 
 
   
 
Koru Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği